คิสึกิ

นาคายามากะ
โอกะ

JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ) สำหรับ โออิตะ/สะอิกิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟด่วนพิเศษ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 18
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  สะอิกิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โออิตะ
 • 7

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โกซากิ
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック101号
  โออิตะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  อุสุกิ(รถบัส)
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  にちりん3号
  สนามบินมิยาซากิ
 • 8

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โกซากิ
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック1号
  โออิตะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR日豊本線
  โออิตะ
 • 9

 • 09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック3号
  โออิตะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โออิตะ
  37
  รถไฟด่วนพิเศษ
  にちりんシーガイア5号
  สนามบินมิยาซากิ
 • 10

 • 01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック5号
  โออิตะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โออิตะ
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック7号
  โออิตะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โกซากิ
 • 11

 • 14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック11号
  โออิตะ
 • 12

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โกซากิ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック15号
  โออิตะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  อุสุกิ(รถบัส)
 • 13

 • 12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック19号
  โออิตะ
 • 14

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โกซากิ
  13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック23号
  โออิตะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  สะอิกิ
 • 15

 • 12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック27号
  โออิตะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โกซากิ
 • 16

 • 12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック31号
  โออิตะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  สะอิกิ
 • 17

 • 13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック35号
  โออิตะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โกซากิ
 • 18

 • 13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック39号
  โออิตะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โกซากิ
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โออิตะ
 • 19

 • 13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック43号
  โออิตะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โกซากิ
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック45号
  โออิตะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โออิตะ
 • 20

 • 18
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック47号
  โออิตะ
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック49号
  โออิตะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โออิตะ
 • 21

 • 22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック51号
  โออิตะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โออิตะ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック53号
  โออิตะ
 • 22

 • 15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック55号
  โออิตะ
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR สายหลักนปโป(นิชิโกกุระ-ไซกิ)
  โออิตะ
  58
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック57号
  โออิตะ
 • 0

 • 12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ソニック59号
  โออิตะ
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-20 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป