โยชิโนะกุจิ

กุซุ
กุซูริมิซุ

คินเท็ตสึสายโยชิโนะ สำหรับ โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  58
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 7

 • 27
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  มูดะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  41
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 8

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  17
  รถไฟด่วน
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  46
  รถไฟด่วน
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄南大阪・吉野線特急〔さくらライナー〕
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 9

 • 16
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  48
  รถไฟด่วน
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 10

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  18
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 11

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คันโคทอกคิวอาโอโนะโคเกียวโคะกุ
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  24
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 12

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  23
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 13

 • 27
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 14

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 15

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  คันโคทอกคิวอาโอโนะโคเกียวโคะกุ
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  27
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 16

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  18
  รถไฟด่วน
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 17

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄南大阪・吉野線特急〔さくらライナー〕
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  18
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  48
  รถไฟด่วน
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 18

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  18
  รถไฟด่วน
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  31
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  มูดะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  48
  รถไฟด่วน
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 19

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  18
  รถไฟด่วน
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  มูดะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
  49
  รถไฟด่วน
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 20

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄南大阪・吉野線特急〔さくらライナー〕
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  18
  รถไฟด่วน
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  49
  รถไฟด่วน
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 21

 • 01
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄南大阪・吉野線特急〔さくらライナー〕
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  18
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  47
  รถไฟด่วน
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 22

 • 16
  รถไฟด่วน
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  47
  รถไฟด่วน
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
 • 23

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  近鉄南大阪・吉野線特急〔さくらライナー〕
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  32
  準急
  近鉄南大阪・吉野線準急
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 1番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  近鉄南大阪・吉野線
  มูดะ
  ชานชาลา: 1番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-16 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป