โยชิโนะกุจิ

วากิกามิ
คิตะอุจิ

เจยอารุวากายามาเซ็น สำหรับ โกะเจียว (จังหวัดนาระ)/ฮาชิโมโตะ (จังหวัดวาคายามะ)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา 区間快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 32
  รถไฟธรรมดา
  เจยอารุวากายามาเซ็น
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 7

 • 53
  รถไฟธรรมดา
  เจยอารุวากายามาเซ็น
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 8

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  เจยอารุวากายามาเซ็น
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  50
  รถไฟธรรมดา
  เจยอารุวากายามาเซ็น
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 10

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  เจยอารุวากายามาเซ็น
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  49
  รถไฟธรรมดา
  เจยอารุวากายามาเซ็น
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 11

 • 49
  รถไฟธรรมดา
  เจยอารุวากายามาเซ็น
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 12

 • 49
  รถไฟธรรมดา
  เจยอารุวากายามาเซ็น
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 13

 • 49
  รถไฟธรรมดา
  เจยอารุวากายามาเซ็น
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 14

 • 49
  รถไฟธรรมดา
  เจยอารุวากายามาเซ็น
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 15

 • 49
  รถไฟธรรมดา
  เจยอารุวากายามาเซ็น
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 16

 • 49
  รถไฟธรรมดา
  เจยอารุวากายามาเซ็น
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 17

 • 39
  รถไฟธรรมดา
  เจยอารุวากายามาเซ็น
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 18

 • 18
  รถไฟธรรมดา
  เจยอารุวากายามาเซ็น
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  เจยอารุวากายามาเซ็น
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 19

 • 22
  区間快速
  JR和歌山線区間快速
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 20

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  เจยอารุวากายามาเซ็น
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  35
  区間快速
  JR和歌山線区間快速
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 21

 • 17
  รถไฟธรรมดา
  เจยอารุวากายามาเซ็น
  วาคายามะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 22

 • 18
  รถไฟธรรมดา
  เจยอารุวากายามาเซ็น
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  เจยอารุวากายามาเซ็น
  โคคาวะ
  ชานชาลา: 3番ホーム
 • 23

 • 45
  区間快速
  JR和歌山線区間快速
  โกะเจียว (จังหวัดนาระ)
  ชานชาลา: 3番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-15 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป