เกเซ็นนูมะ

JR สายโอฟูนาโต (BRT: เกเซ็นนูม่า - ซาคาริ) สำหรับ ซาคาริ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด BRT快速 BRT
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations