กิฟุ

JR สายหลักโตไคโด(อะตามิ-ไมบะระ) สำหรับ นาโกย่า/โทโยฮาชิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 区間快速 新快速 快速 特別快速 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations