กิฟุ

JR สายหลักทาคายามะ(กิฟุ-อิโนทานิ) สำหรับ ทาคายามะ/อิโนะทานิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations