สนามบินคันไซ

รินกูทาวน์

นันไคสายสนามบิน สำหรับ อิซูมิซาโนะ/นันบะ (สายนันไค)

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 45
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
 • 6

 • 14
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  33
  รถไฟธรรมดา
  นันไคสายสนามบิน
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  37
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  53
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ22号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  57
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
 • 7

 • 11
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  24
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  30
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ24号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  47
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  58
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ26号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
 • 8

 • 02
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  20
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  27
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ28号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  43
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  54
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
 • 9

 • 03
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ30号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  14
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  27
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  34
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ32号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  44
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  56
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
 • 10

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ34号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  12
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  26
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  36
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ36号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  39
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  56
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
 • 11

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ38号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  10
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  26
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ40号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  39
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  56
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
 • 12

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ42号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  09
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  26
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ44号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  39
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  56
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
 • 13

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ46号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  09
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  26
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ48号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  39
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  56
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
 • 14

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ50号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  09
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  26
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ52号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  39
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  56
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
 • 15

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ54号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  09
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  26
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ56号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  39
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  56
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
 • 16

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ58号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  09
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  26
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ60号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  39
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  56
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
 • 17

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ62号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  13
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  27
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ64号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  39
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  54
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
 • 18

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ66号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  14
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  18
  รถไฟธรรมดา
  นันไคสายสนามบิน
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  36
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ68号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  44
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  55
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
 • 19

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ70号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  14
  รถไฟธรรมดา
  นันไคสายสนามบิน
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  22
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  36
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ72号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  43
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  54
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
 • 20

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα2号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  14
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  26
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  36
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα4号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  43
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  54
  รถไฟธรรมดา
  นันไคสายสนามบิน
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
 • 21

 • 06
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα6号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  14
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  28
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα8号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  44
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  54
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
 • 22

 • 01
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα10号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  13
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  25
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα12号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  48
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
 • 23

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα14号
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  20
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
  55
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  ชานชาลา: 1・2番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-05-23 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป