สนามบินคันไซ

นันไคสายสนามบิน สำหรับ อิซูมิซาโนะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 45
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 6

 • 14
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  33
  รถไฟธรรมดา
  นันไคสายสนามบิน
  นันบะ (สายนันไค)
  37
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  53
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ22号
  นันบะ (สายนันไค)
  57
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 7

 • 11
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  24
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  30
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ24号
  นันบะ (สายนันไค)
  47
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  58
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ26号
  นันบะ (สายนันไค)
 • 8

 • 02
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  20
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  27
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ28号
  นันบะ (สายนันไค)
  43
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  54
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 9

 • 03
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ30号
  นันบะ (สายนันไค)
  14
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  27
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  34
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ32号
  นันบะ (สายนันไค)
  44
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 10

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ34号
  นันบะ (สายนันไค)
  12
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  36
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ36号
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 11

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ38号
  นันบะ (สายนันไค)
  10
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ40号
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 12

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ42号
  นันบะ (สายนันไค)
  09
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ44号
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 13

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ46号
  นันบะ (สายนันไค)
  09
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ48号
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 14

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ50号
  นันบะ (สายนันไค)
  09
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ52号
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 15

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ54号
  นันบะ (สายนันไค)
  09
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ56号
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 16

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ58号
  นันบะ (สายนันไค)
  09
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ60号
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 17

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ62号
  นันบะ (สายนันไค)
  13
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  27
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ64号
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  54
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 18

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ66号
  นันบะ (สายนันไค)
  14
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  18
  รถไฟธรรมดา
  นันไคสายสนามบิน
  นันบะ (สายนันไค)
  36
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ68号
  นันบะ (สายนันไค)
  44
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  55
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 19

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ70号
  นันบะ (สายนันไค)
  14
  รถไฟธรรมดา
  นันไคสายสนามบิน
  นันบะ (สายนันไค)
  22
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  36
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートβ72号
  นันบะ (สายนันไค)
  43
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  54
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 20

 • 05
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα2号
  นันบะ (สายนันไค)
  14
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  36
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα4号
  นันบะ (สายนันไค)
  43
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  54
  รถไฟธรรมดา
  นันไคสายสนามบิน
  นันบะ (สายนันไค)
 • 21

 • 06
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα6号
  นันบะ (สายนันไค)
  14
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  28
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα8号
  นันบะ (สายนันไค)
  44
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  54
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 22

 • 01
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα10号
  นันบะ (สายนันไค)
  13
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  25
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα12号
  นันบะ (สายนันไค)
  48
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 23

 • 00
  จ่ายด่วนพิเศษ
  ラピートα14号
  นันบะ (สายนันไค)
  20
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  55
  แอร์พอร์ตเอ็กซ์เพรส
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)