สนามบินคันไซ

นันไคสายสนามบิน สำหรับ อิซูมิซาโนะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 空港急行 普通 有料特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 45
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 6

 • 14
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  33
  普通
  南海空港線
  นันบะ (สายนันไค)
  37
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  53
  有料特急
  ラピートβ22号
  นันบะ (สายนันไค)
  57
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 7

 • 11
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  24
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  30
  有料特急
  ラピートβ24号
  นันบะ (สายนันไค)
  47
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  58
  有料特急
  ラピートβ26号
  นันบะ (สายนันไค)
 • 8

 • 02
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  20
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  27
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  有料特急
  ラピートβ28号
  นันบะ (สายนันไค)
  43
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  54
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 9

 • 03
  有料特急
  ラピートβ30号
  นันบะ (สายนันไค)
  14
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  27
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  34
  有料特急
  ラピートβ32号
  นันบะ (สายนันไค)
  44
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 10

 • 05
  有料特急
  ラピートβ34号
  นันบะ (สายนันไค)
  12
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  36
  有料特急
  ラピートβ36号
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 11

 • 05
  有料特急
  ラピートβ38号
  นันบะ (สายนันไค)
  10
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  有料特急
  ラピートβ40号
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 12

 • 05
  有料特急
  ラピートβ42号
  นันบะ (สายนันไค)
  09
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  有料特急
  ラピートβ44号
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 13

 • 05
  有料特急
  ラピートβ46号
  นันบะ (สายนันไค)
  09
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  有料特急
  ラピートβ48号
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 14

 • 05
  有料特急
  ラピートβ50号
  นันบะ (สายนันไค)
  09
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  有料特急
  ラピートβ52号
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 15

 • 05
  有料特急
  ラピートβ54号
  นันบะ (สายนันไค)
  09
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  有料特急
  ラピートβ56号
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 16

 • 05
  有料特急
  ラピートβ58号
  นันบะ (สายนันไค)
  09
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  有料特急
  ラピートβ60号
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  56
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 17

 • 05
  有料特急
  ラピートβ62号
  นันบะ (สายนันไค)
  13
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  27
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  有料特急
  ラピートβ64号
  นันบะ (สายนันไค)
  39
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  54
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 18

 • 05
  有料特急
  ラピートβ66号
  นันบะ (สายนันไค)
  14
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  18
  普通
  南海空港線
  นันบะ (สายนันไค)
  36
  有料特急
  ラピートβ68号
  นันบะ (สายนันไค)
  44
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  55
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 19

 • 05
  有料特急
  ラピートβ70号
  นันบะ (สายนันไค)
  14
  普通
  南海空港線
  นันบะ (สายนันไค)
  22
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  36
  有料特急
  ラピートβ72号
  นันบะ (สายนันไค)
  43
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  54
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 20

 • 05
  有料特急
  ラピートα2号
  นันบะ (สายนันไค)
  14
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  26
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  36
  有料特急
  ラピートα4号
  นันบะ (สายนันไค)
  43
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  54
  普通
  南海空港線
  นันบะ (สายนันไค)
 • 21

 • 06
  有料特急
  ラピートα6号
  นันบะ (สายนันไค)
  14
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  28
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  有料特急
  ラピートα8号
  นันบะ (สายนันไค)
  44
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  54
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 22

 • 01
  有料特急
  ラピートα10号
  นันบะ (สายนันไค)
  13
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  25
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  35
  有料特急
  ラピートα12号
  นันบะ (สายนันไค)
  48
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
 • 23

 • 00
  有料特急
  ラピートα14号
  นันบะ (สายนันไค)
  20
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)
  55
  空港急行
  南海空港線空港急行
  นันบะ (สายนันไค)