สนามบินคันไซ

นันไคสายสนามบิน สำหรับ อิซูมิซาโนะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 空港急行 普通 有料特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations