สนามบินคันไซ

สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-[โอกินาว่า]สนามบินนะฮะ) สำหรับ สนามบินนะฮะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด APJ JJP ANA JTA

  6

 • 35
  APJ
  APJ209
  สนามบินนะฮะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  จอง
 • 7

 • 30
  JJP
  JJP351
  สนามบินนะฮะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
  40
  APJ
  APJ211
  สนามบินนะฮะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  จอง
 • 8

 • 00
  ANA
  ANA1731
  สนามบินนะฮะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
  10
  JTA
  JTA001
  สนามบินนะฮะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
 • 10

 • 10
  ANA
  ANA1735
  สนามบินนะฮะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
  40
  APJ
  APJ213
  สนามบินนะฮะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  จอง
 • 13

 • 35
  ANA
  ANA1737
  สนามบินนะฮะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
  55
  APJ
  APJ215
  สนามบินนะฮะ
  ชานชาลา: ได2เทอมินอล
  จอง
 • 14

 • 05
  JTA
  JTA005
  สนามบินนะฮะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
 • 20

 • 05
  JTA
  JTA009
  สนามบินนะฮะ
  ชานชาลา: ได1เทอมินอล
  จอง
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-03-01 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป