สนามบินคันไซ

สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-[ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ) สำหรับ ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด APJ ANA JAL JJP
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 8

 • 9

 • 10
  JAL
  JAL2501
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 15
  JAL
  JAL2505
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 16

 • 17

 • 19