สนามบินคันไซ

สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-[ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ) สำหรับ ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ANA APJ JAL JJP
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  8

 • 9

 • 30
  JAL
  JAL2501
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 11

 • 14

 • 15

 • 35
  JAL
  JAL2505
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 16

 • 17

 • 19