สนามบินคันไซ

สายการบิน([โอซากะ]สนามบินคันไซ-[ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ) สำหรับ ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด ANA APJ JAL JJP
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  8

 • 20
  ANA
  ANA1711
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 9

 • 11

 • 14

 • 05
  ANA
  ANA1713
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 15

 • 16

 • 15
  ANA
  ANA1717
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
 • 17

 • 19

 • 00
  ANA
  ANA1719
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ