สนามบินคันไซ

รินกูทาวน์

JR สายสนามบินคันไซ สำหรับ ฮิเนโนะ/เท็นโนจิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 直通快速 รถไฟด่วนพิเศษ รถไฟเร็ว
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 50
  直通快速
  JR関西空港線直通快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
 • 6

 • 26
  直通快速
  JR関西空港線直通快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか2号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  41
  直通快速
  JR関西空港線直通快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
 • 7

 • 02
  直通快速
  JR関西空港線直通快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  13
  直通快速
  JR関西空港線直通快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか4号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  32
  直通快速
  JR関西空港線直通快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  45
  直通快速
  JR関西空港線直通快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか6号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
 • 8

 • 04
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  30
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか8号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  59
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
 • 9

 • 12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか10号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  29
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか12号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
 • 10

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか14号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  19
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  33
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか16号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  46
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
 • 11

 • 00
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか18号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  31
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか20号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
 • 12

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか22号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか24号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
 • 13

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか26号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか28号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
 • 14

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか30号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか32号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
 • 15

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか34号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか36号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
 • 16

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか38号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか40号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
 • 17

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  11
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか42号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  30
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  42
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか44号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  59
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
 • 18

 • 11
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか46号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか48号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
 • 19

 • 00
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか50号
  ยาสุ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか52号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
 • 20

 • 00
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか54号
  ยาสุ
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか56号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
 • 21

 • 00
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか58号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  38
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  51
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
 • 22

 • 09
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか60号
  เกียวโต
  ชานชาลา: 4บันชานชาลา
  28
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
  50
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
 • 23

 • 09
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  ชานชาลา: 3・4番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-05-23 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป