สนามบินคันไซ

JR สายสนามบินคันไซ สำหรับ ฮิเนโนะ/เท็นโนจิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 直通快速 特急 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations