สนามบินคันไซ

JR สายสนามบินคันไซ สำหรับ 日根野/เท็นโนจิ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations