สนามบินคันไซ

JR สายสนามบินคันไซ สำหรับ 日根野/เท็นโนจิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations