สนามบินคันไซ

JR สายสนามบินคันไซ สำหรับ ฮิเนโนะ/เท็นโนจิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 直通快速 รถไฟด่วนพิเศษ รถไฟเร็ว
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 50
  直通快速
  JR関西空港線直通快速
  เท็นโนจิ
 • 6

 • 26
  直通快速
  JR関西空港線直通快速
  เท็นโนจิ
  31
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか2号
  เกียวโต
  41
  直通快速
  JR関西空港線直通快速
  เท็นโนจิ
 • 7

 • 02
  直通快速
  JR関西空港線直通快速
  เท็นโนจิ
  13
  直通快速
  JR関西空港線直通快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか4号
  เกียวโต
  32
  直通快速
  JR関西空港線直通快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  45
  直通快速
  JR関西空港線直通快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  56
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか6号
  เกียวโต
 • 8

 • 04
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  16
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  30
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか8号
  เกียวโต
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  59
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 9

 • 12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか10号
  เกียวโต
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  29
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか12号
  เกียวโต
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 10

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  19
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  34
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  46
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 11

 • 00
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  31
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 12

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 13

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 14

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 15

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  47
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 16

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  17
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 17

 • 02
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  11
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか42号
  เกียวโต
  30
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  42
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 18

 • 00
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  11
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか46号
  เกียวโต
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 19

 • 00
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか50号
  ยาสุ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  32
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 20

 • 16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか54号
  ยาสุ
  18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
  48
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เท็นโนจิ
 • 21

 • 18
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか58号
  เกียวโต
  38
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
  51
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 22

 • 16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  はるか60号
  เกียวโต
  28
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)
 • 23

 • 09
  รถไฟเร็ว
  関空快速
  เกียวบาชิ (โอซากะ)