สนามบินคันไซ

JR สายสนามบินคันไซ สำหรับ ฮิเนโนะ/เท็นโนจิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 特急 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations