คาวาระมาจิ

รถไฟสายทาคามัสซึโคะโตะฮิระสายชิโดะ สำหรับ 琴電志度

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations