คาชิฮาระจินกูมาเอะ

คินเท็ตสึสายโยชิโนะ สำหรับ โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 準急 特急 急行
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 45
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
 • 6

 • 10
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  39
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
 • 7

 • 21
  準急
  近鉄南大阪・吉野線準急
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  38
  特急
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  48
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
 • 8

 • 00
  急行
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  29
  急行
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  46
  特急
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
 • 9

 • 00
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  31
  急行
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  46
  特急
  近鉄南大阪・吉野線特急〔さくらライナー〕
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  59
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
 • 10

 • 30
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
 • 11

 • 04
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  30
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  46
  特急
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
 • 12

 • 03
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  30
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
 • 13

 • 03
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  30
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  46
  特急
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
 • 14

 • 03
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  30
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
 • 15

 • 04
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  30
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  47
  特急
  近鉄南大阪・吉野線特急〔さくらライナー〕
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  58
  急行
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
 • 16

 • 30
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  47
  特急
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  58
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
 • 17

 • 16
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะกุจิ
  30
  急行
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  46
  特急
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  58
  急行
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
 • 18

 • 16
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  มูดะ
  30
  急行
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  46
  特急
  近鉄南大阪・吉野線特急〔さくらライナー〕
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
 • 19

 • 01
  急行
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  17
  特急
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  31
  急行
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  48
  特急
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
 • 20

 • 00
  急行
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  18
  特急
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  28
  急行
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  48
  特急
  近鉄南大阪・吉野線特急〔さくらライナー〕
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
 • 21

 • 00
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  18
  特急
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  31
  急行
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
 • 22

 • 01
  急行
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  21
  特急
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  30
  急行
  近鉄南大阪・吉野線急行
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  48
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  ชุโบะซาคายามะ
 • 23

 • 12
  準急
  近鉄南大阪・吉野線準急
  โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)
  18
  特急
  近鉄南大阪・吉野線特急(全車指定)
  ชิโมะอิจิกุจิ
  39
  普通
  近鉄南大阪・吉野線
  มูดะ