คาชิฮาระจินกูมาเอะ

คินเท็ตสึสายโยชิโนะ สำหรับ โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations