คาชิฮาระจินกูมาเอะ

คินเท็ตสึสายโยชิโนะ สำหรับ โยชิโนะ (จังหวัดนาระ)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 急行 特急 準急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations