ไอสุทาจีม่า

รถไฟไอซึสายไอซุ สำหรับ ไอซุโกเง็นโอะเสะกุจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急 普通 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations