ไอสุทาจีม่า

รถไฟไอซึสายไอซุ สำหรับ ไอซุโกเง็นโอะเสะกุจิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 区間快速 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations