อาบิโกะ (จังหวัดชิบะ)

JR เจียวบันเส้น สำหรับ อุเอโนะ/โยโยกิอุเอ็ฮาระ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各停 快速 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations