สนามบินฮานามากิ(สายการบิน)

สายการบิน([ซัปโปโร]ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ-สนามบินฮานามากิ) สำหรับ ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด JAL