คาวากุจิโกะ

ฟูจิคิวไฮแลนด์

รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์ สำหรับ โอชุกิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟด่วนพิเศษ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 26
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
  49
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โตเกียว
 • 6

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โตเกียว
  41
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
 • 7

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
  32
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
 • 8

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
  25
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
  58
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
 • 9

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
  59
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
 • 10

 • 28
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  ทาคาโอะ (โตเกียว)
 • 11

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  フジサン特急2号
  โอชุกิ
  15
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
 • 12

 • 07
  รถไฟด่วนพิเศษ
  富士山ビュー特急12号
  โอชุกิ
  27
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
  58
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
 • 13

 • 31
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
 • 14

 • 10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ฟุจิไคยู32โก
  ชินจูกุ
  24
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ฟุจิไคยู36โก
  ชินจูกุ
 • 15

 • 18
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  フジサン特急94号
  โอชุกิ
  56
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
 • 16

 • 10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ภูเขาฟูจิวิวรถไฟด่วนพิเศษ14โก
  โอชุกิ
  28
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ฟุจิไคยู44โก
  ชินจูกุ
 • 17

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  ฟุจิไคยู48โก
  ชินจูกุ
  50
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
 • 18

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
  36
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
 • 19

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
  38
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
 • 20

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
 • 21

 • 13
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
 • 22

 • 10
  รถไฟธรรมดา
  รถไฟสายความเร็วสูงฟูจิไลน์
  โอชุกิ
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-06-20 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป