ชิโมะอิมะอิจิ

สายโทบุนิกโก สำหรับ โทบุโดบุสึโคเอ็น

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟด่วนพิเศษ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
  58
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
 • 6

 • 25
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
 • 7

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティきぬ108号
  อาซากุสะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  けごん10号
  อาซากุสะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
 • 8

 • 35
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
 • 9

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん12号
  อาซากุสะ
  05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティきぬ112号
  อาซากุสะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  きぬ114号
  อาซากุสะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  ชินโทจิกิ
 • 10

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  けごん16号
  อาซากุสะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  ชินโทจิกิ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティきぬ118号
  อาซากุสะ
  53
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スペーシアX2号
  อาซากุสะ
 • 11

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティきぬ122号
  อาซากุสะ
 • 12

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スペーシアX4号
  อาซากุสะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん26号
  อาซากุสะ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティ会津126号
  อาซากุสะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
 • 13

 • 04
  รถไฟด่วนพิเศษ
  けごん28号
  อาซากุสะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  けごん30号
  อาซากุสะ
 • 14

 • 08
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん32号
  อาซากุสะ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん34号
  อาซากุสะ
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティ会津134号
  อาซากุสะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
 • 15

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  けごん36号
  อาซากุสะ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  きぬがわ2号
  ชินจูกุ
  23
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
  51
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スペーシアX6号
  อาซากุสะ
 • 16

 • 13
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん40号
  อาซากุสะ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティ会津140号
  อาซากุสะ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スペーシア日光4号
  ชินจูกุ
  50
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
 • 17

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スペーシアX8号
  อาซากุสะ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん44号
  อาซากุสะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  けごん46号
  อาซากุสะ
 • 18

 • 20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん48号
  อาซากุสะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  けごん50号
  อาซากุสะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
 • 19

 • 20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティ会津152号
  อาซากุสะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  きぬ154号
  อาซากุสะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
 • 20

 • 53
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  มินามิคุริฮาชิ
 • 22

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทจิกิ