ชิโมะอิมะอิจิ

เมียวจิน
คามิอิมะอิจิ

สายโทบุนิกโก สำหรับ โทบุนิกโก

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 57
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
 • 6

 • 35
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
 • 7

 • 33
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
 • 8

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
  11
  รถไฟด่วน
  東武日光線急行
  โทบุนิกโก
  18
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん1号
  โทบุนิกโก
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
  53
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
 • 9

 • 11
  รถไฟด่วน
  東武日光線急行
  โทบุนิกโก
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スペーシアX1号
  โทบุนิกโก
  58
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
 • 10

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スペーシアX3号
  โทบุนิกโก
  47
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
 • 11

 • 15
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん13号
  โทบุนิกโก
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スペーシア日光1号
  โทบุนิกโก
  27
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スペーシアX5号
  โทบุนิกโก
  49
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
 • 12

 • 27
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん19号
  โทบุนิกโก
 • 13

 • 04
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  けごん21号
  โทบุนิกโก
  32
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
 • 14

 • 14
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  けごん25号
  โทบุนิกโก
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
 • 15

 • 11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん27号
  โทบุนิกโก
  14
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
  42
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
 • 16

 • 14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん31号
  โทบุนิกโก
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スペーシアX11号
  โทบุนิกโก
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
 • 17

 • 36
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  けごん37号
  โทบุนิกโก
 • 18

 • 20
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
  52
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
 • 19

 • 18
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
 • 20

 • 04
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん43号
  โทบุนิกโก
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
 • 21

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん47号
  โทบุนิกโก
  14
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティけごん49号
  โทบุนิกโก
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
 • 22

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  けごん51号
  โทบุนิกโก
  47
  รถไฟธรรมดา
  สายโทบุนิกโก
  โทบุนิกโก
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-17 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป