ชิโมะอิมะอิจิ

ไดยะมุโก

โทบุสายคินูกาว่า สำหรับ ชินฟุจิวาระ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟด่วนพิเศษ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 56
  รถไฟธรรมดา
  โทบุสายคินูกาว่า
  ชินฟุจิวาระ
 • 6

 • 36
  รถไฟธรรมดา
  โทบุสายคินูกาว่า
  ชินฟุจิวาระ
 • 7

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  โทบุสายคินูกาว่า
  ชินฟุจิวาระ
  37
  รถไฟธรรมดา
  โทบุสายคินูกาว่า
  ชินฟุจิวาระ
 • 8

 • 17
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティ会津101号
  ไอสุทาจีม่า
  27
  รถไฟธรรมดา
  โทบุสายคินูกาว่า
  ชินฟุจิวาระ
 • 9

 • 14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティきぬ105号
  คินุกาวะอนเซ็น
  23
  รถไฟธรรมดา
  โทบุสายคินูกาว่า
  ชินฟุจิวาระ
 • 10

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  โทบุสายคินูกาว่า
  ชินฟุจิวาระ
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティきぬ109号
  คินุกาวะอนเซ็น
  44
  รถไฟธรรมดา
  โทบุสายคินูกาว่า
  ชินฟุจิวาระ
 • 11

 • 14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティ会津113号
  ไอสุทาจีม่า
  43
  รถไฟธรรมดา
  โทบุสายคินูกาว่า
  ชินฟุจิวาระ
 • 12

 • 18
  รถไฟด่วนพิเศษ
  きぬがわ3号
  คินุกาวะอนเซ็น
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティ会津119号
  ไอสุทาจีม่า
 • 13

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  โทบุสายคินูกาว่า
  ชินฟุจิวาระ
  51
  รถไฟธรรมดา
  โทบุสายคินูกาว่า
  ชินฟุจิวาระ
 • 14

 • 11
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スペーシアX7号
  คินุกาวะอนเซ็น
  50
  รถไฟธรรมดา
  โทบุสายคินูกาว่า
  ชินฟุจิวาระ
 • 15

 • 45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  スペーシアX9号
  คินุกาวะอนเซ็น
  53
  รถไฟธรรมดา
  โทบุสายคินูกาว่า
  ชินฟุจิวาระ
 • 16

 • 13
  รถไฟด่วนพิเศษ
  リバティ会津131号
  ไอสุทาจีม่า
  52
  รถไฟธรรมดา
  โทบุสายคินูกาว่า
  ชินฟุจิวาระ
 • 17

 • 51
  รถไฟธรรมดา
  โทบุสายคินูกาว่า
  ชินฟุจิวาระ
 • 18

 • 42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  きぬ139号
  คินุกาวะอนเซ็น
  58
  รถไฟธรรมดา
  โทบุสายคินูกาว่า
  ชินฟุจิวาระ
 • 19

 • 48
  รถไฟด่วนพิเศษ
  きぬ141号
  คินุกาวะอนเซ็น
 • 20

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  โทบุสายคินูกาว่า
  ชินฟุจิวาระ
 • 21

 • 15
  รถไฟธรรมดา
  โทบุสายคินูกาว่า
  ชินฟุจิวาระ
  46
  รถไฟธรรมดา
  โทบุสายคินูกาว่า
  ชินฟุจิวาระ
 • 22

 • 46
  รถไฟธรรมดา
  โทบุสายคินูกาว่า
  คินุกาวะอนเซ็น
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-17 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป