ชิโมโนเซกิ

JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ) สำหรับ ชินยามากุจิ/อิวะคุนิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations