โอกะยะ

JR สายหลักชูโอ(โตเกียว-ชิโอจิริ) สำหรับ โคฟุ/โอชุกิ

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations