โอคายาม่า

โฮไคอิน

JR ชุยามะเส้น สำหรับ ฟุกุวาทาริ/ชุยามะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด รถไฟธรรมดา รถไฟเร็ว
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  JR ชุยามะเส้น
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
  36
  รถไฟเร็ว
  JR津山線快速〔ことぶき〕
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 7

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  JR ชุยามะเส้น
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR ชุยามะเส้น
  ฟุกุวาทาริ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 8

 • 21
  รถไฟธรรมดา
  JR ชุยามะเส้น
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
  53
  รถไฟธรรมดา
  JR ชุยามะเส้น
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 9

 • 51
  รถไฟเร็ว
  JR津山線快速〔ことぶき〕
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 10

 • 33
  รถไฟธรรมดา
  JR ชุยามะเส้น
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 11

 • 36
  รถไฟเร็ว
  JR津山線快速〔ことぶき〕
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 12

 • 18
  รถไฟธรรมดา
  JR ชุยามะเส้น
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 13

 • 05
  รถไฟเร็ว
  JR津山線快速〔ことぶき〕
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 14

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR ชุยามะเส้น
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 15

 • 08
  รถไฟเร็ว
  JR津山線快速〔ことぶき〕
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
  36
  รถไฟธรรมดา
  JR ชุยามะเส้น
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 16

 • 27
  รถไฟธรรมดา
  JR ชุยามะเส้น
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 17

 • 09
  รถไฟเร็ว
  JR津山線快速〔ことぶき〕
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR ชุยามะเส้น
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 18

 • 10
  รถไฟธรรมดา
  JR ชุยามะเส้น
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
  57
  รถไฟธรรมดา
  JR ชุยามะเส้น
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 19

 • 37
  รถไฟเร็ว
  JR津山線快速〔ことぶき〕
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 20

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  JR ชุยามะเส้น
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 21

 • 05
  รถไฟธรรมดา
  JR ชุยามะเส้น
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 22

 • 03
  รถไฟธรรมดา
  JR ชุยามะเส้น
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
 • 23

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  JR ชุยามะเส้น
  ชุยามะ
  ชานชาลา: 9番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-05-28 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป