โอคายาม่า

JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า) สำหรับ โคจิมะ/อุโนะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 普通 寝台特急 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations