โอคายาม่า

JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า) สำหรับ โคจิมะ/อุโนะ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 快速 普通 寝台特急 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 27
  快速
  マリンライナー1号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  49
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  อุโนะ
 • 6

 • 01
  快速
  マリンライナー3号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  09
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  โคจิมะ
  15
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  อุโนะ
  31
  寝台特急
  サンライズ瀬戸
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  37
  快速
  マリンライナー5号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  44
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  โคจิมะ
 • 7

 • 08
  特急
  南風1号
  โคจิ
  10
  快速
  マリンライナー7号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  22
  特急
  しおかぜ1号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  32
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  โคจิมะ
  40
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  อุโนะ
  55
  快速
  マリンライナー9号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
 • 8

 • 09
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  โคจิมะ
  24
  快速
  マリンライナー11号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  32
  特急
  しおかぜ3号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  40
  快速
  マリンライナー13号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  52
  特急
  南風3号
  โคจิ
 • 9

 • 05
  快速
  マリンライナー15号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  07
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  โคจิมะ
  25
  特急
  しおかぜ5号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  33
  快速
  マリンライナー17号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  41
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  โคจิมะ
  54
  快速
  マリンライナー19号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
 • 10

 • 05
  特急
  南風5号
  โคจิ
  23
  快速
  マリンライナー21号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  35
  特急
  しおかぜ7号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  37
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  โคจิมะ
  53
  快速
  マリンライナー23号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
 • 11

 • 05
  特急
  南風7号
  โคจิ
  05
  特急
  うずしお13号
  โทคุชิมะ
  12
  快速
  マリンライナー25号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  23
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  บิเซ็นนิชิอิจิ
  35
  特急
  しおかぜ9号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  42
  快速
  マリンライナー27号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  45
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  โคจิมะ
 • 12

 • 05
  特急
  南風9号
  โคจิ
  13
  快速
  マリンライナー29号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  16
  快速
  JR瀬戸大橋線快速(岡山-児島)
  ชะยะมาจิ
  35
  特急
  しおかぜ11号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  42
  快速
  マリンライナー31号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  45
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  โคจิมะ
 • 13

 • 05
  特急
  南風11号
  โคจิ
  13
  快速
  マリンライナー33号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  16
  快速
  JR瀬戸大橋線快速(岡山-児島)
  ชะยะมาจิ
  35
  特急
  しおかぜ13号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  42
  快速
  マリンライナー35号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  45
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  โคจิมะ
 • 14

 • 05
  特急
  南風13号
  โคจิ
  13
  快速
  マリンライナー37号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  35
  特急
  しおかぜ15号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  42
  快速
  マリンライナー39号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  45
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  โคจิมะ
 • 15

 • 05
  特急
  南風15号
  โคจิ
  13
  快速
  マリンライナー41号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  15
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  อุโนะ
  35
  特急
  しおかぜ17号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  42
  快速
  マリンライナー43号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  45
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  โคจิมะ
 • 16

 • 05
  特急
  南風17号
  โคจิ
  13
  快速
  マリンライナー45号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  15
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  อุโนะ
  35
  特急
  しおかぜ19号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  42
  快速
  マリンライナー47号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  45
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  โคจิมะ
 • 17

 • 05
  特急
  南風19号
  โคจิ
  13
  快速
  マリンライナー49号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  15
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  อุโนะ
  35
  特急
  しおかぜ21号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  42
  快速
  マリンライナー51号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  45
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  โคจิมะ
 • 18

 • 05
  特急
  南風21号
  โคจิ
  13
  快速
  マリンライナー53号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  15
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  อุโนะ
  35
  特急
  しおかぜ23号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  41
  快速
  マリンライナー55号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  48
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  โคจิมะ
 • 19

 • 05
  特急
  南風23号
  โคจิ
  05
  特急
  うずしお29号
  โทคุชิมะ
  13
  快速
  マリンライナー57号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  15
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  อุโนะ
  35
  特急
  しおかぜ25号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  42
  快速
  マリンライナー59号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  45
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  โคจิมะ
 • 20

 • 05
  特急
  南風25号
  โคจิ
  13
  快速
  マリンライナー61号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  23
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  อุโนะ
  39
  特急
  しおかぜ27号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  42
  快速
  マリンライナー63号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  52
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  โคจิมะ
 • 21

 • 13
  快速
  マリンライナー65号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  17
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  อุโนะ
  39
  特急
  南風27号
  โคจิ
  42
  快速
  マリンライナー67号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
 • 22

 • 00
  特急
  しおかぜ29号
  อิโยไซเจียว
  06
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  โคจิมะ
  12
  快速
  マリンライナー69号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  31
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  อุโนะ
  46
  快速
  マリンライナー71号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
 • 23

 • 12
  快速
  マリンライナー73号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  32
  普通
  JR瀬戸大橋線(岡山-児島)
  อุโนะ
  43
  快速
  マリンライナー75号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)