โอคายาม่า

โอโมโตะ

JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า) สำหรับ โคจิมะ/อุโนะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 27
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー1号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  49
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  อุโนะ
  ชานชาลา: 8番ホーム
 • 6

 • 01
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー3号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  โคจิมะ
  ชานชาลา: 8番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  อุโนะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  31
  รถไฟตู้นอนแบบด่วนพิเศษ
  ซันไรซุเซโต
  โคโตฮิระ
  ชานชาลา: 8番ホーム
  37
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー5号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  44
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  โคจิมะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 7

 • 08
  รถไฟด่วนพิเศษ
  南風1号
  โคจิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  10
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー7号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しおかぜ1号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  โคจิมะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  40
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  อุโนะ
  ชานชาลา: 8番ホーム
  55
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー9号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
 • 8

 • 09
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  โคจิมะ
  ชานชาลา: 8番ホーム
  24
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー11号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しおかぜ3号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  40
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー13号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  南風3号
  โคจิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 9

 • 05
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー15号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  07
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  โคจิมะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  25
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しおかぜ5号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  33
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー17号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  41
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  โคจิมะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  54
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー19号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 10

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  南風5号
  โคจิ
  ชานชาลา: 8番ホーム
  11
  รถไฟแบบพิเศษที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
  ラ・マルせとうち
  อุโนะ
  ชานชาลา: 5番ホーム
  23
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー21号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しおかぜ7号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  37
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  โคจิมะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  53
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー23号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 11

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  南風7号
  โคจิ
  ชานชาลา: 8番ホーム
  05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  うずしお13号
  โทคุชิมะ
  ชานชาลา: 8番ホーム
  12
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー25号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 5番ホーム
  17
  รถไฟธรรมดา
  瀬戸大橋アンパンマントロッコ1号
  โคโตฮิระ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  บิเซ็นนิชิอิจิ
  ชานชาลา: 8番ホーム
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しおかぜ9号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  42
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー27号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  โคจิมะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 12

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  南風9号
  โคจิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  13
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー29号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  JR瀬戸大橋線快速(岡山-児島)
  ชะยะมาจิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しおかぜ11号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  42
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー31号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  โคจิมะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 13

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  南風11号
  โคจิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  13
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー33号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  16
  รถไฟเร็ว
  JR瀬戸大橋線快速(岡山-児島)
  ชะยะมาจิ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しおかぜ13号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  42
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー35号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  โคจิมะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 14

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  南風13号
  โคจิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  13
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー37号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しおかぜ15号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  42
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー39号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  โคจิมะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 15

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  南風15号
  โคจิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  13
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー41号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  อุโนะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  21
  รถไฟธรรมดา
  瀬戸大橋アンパンマントロッコ3号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 5番ホーム
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しおかぜ17号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  42
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー43号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  โคจิมะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 16

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  南風17号
  โคจิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  13
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー45号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  อุโนะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しおかぜ19号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  42
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー47号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  โคจิมะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 17

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  南風19号
  โคจิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  13
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー49号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  อุโนะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しおかぜ21号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  42
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー51号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  โคจิมะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 18

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  南風21号
  โคจิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  13
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー53号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  อุโนะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しおかぜ23号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  41
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー55号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  48
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  โคจิมะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 19

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  南風23号
  โคจิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  うずしお29号
  โทคุชิมะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  13
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー57号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  15
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  อุโนะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  35
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しおかぜ25号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  42
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー59号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  45
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  โคจิมะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
 • 20

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  南風25号
  โคจิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  13
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー61号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  23
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  อุโนะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しおかぜ27号
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  ชานชาลา: 6番ホーム
  42
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー63号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  52
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  โคจิมะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
 • 21

 • 13
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー65号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  17
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  อุโนะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  南風27号
  โคจิ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  42
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー67号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 5番ホーム
 • 22

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  しおかぜ29号
  อิโยไซเจียว
  ชานชาลา: 8番ホーム
  06
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  โคจิมะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  12
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー69号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  31
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  อุโนะ
  ชานชาลา: 6番ホーム
  46
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー71号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
 • 23

 • 12
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー73号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 8番ホーム
  32
  รถไฟธรรมดา
  JR สายานเซโตะโอฮาชิ(โอคายาม่า-โคจีม่า)
  อุโนะ
  ชานชาลา: 7番ホーム
  43
  รถไฟเร็ว
  マリンライナー75号
  ทาคามัตสึ (จังหวัดคากาว่า)
  ชานชาลา: 6番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-05-26 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป