โอคายาม่า

JR สายหลักซันโย(โคเบะ-โอคายาม่า) สำหรับ ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)/บันชูอาโก

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations