โอคายาม่า

JR สายหลักซันโย(โอคายาม่า-ชิโมโนเซกิ) สำหรับ ฟุกุยามะ/นิอมิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 寝台特急 特急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations