โอคายาม่า

JR ซันโยรถไฟหัวกระสุน สำหรับ ชินโอซากะ/โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations