โอคายาม่า

JR山陽新幹線 สำหรับ ชินโอซากะ/โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด のぞみ こだま ひかり さくら みずほ
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 01
  のぞみ
  のぞみ70号
  โตเกียว
  05
  こだま
  こだま830号
  ชินโอซากะ
  18
  のぞみ
  のぞみ72号
  โตเกียว
  42
  のぞみ
  のぞみ74号
  โตเกียว
  45
  こだま
  こだま832号
  ชินโอซากะ
 • 7

 • 06
  のぞみ
  のぞみ76号
  โตเกียว
  14
  こだま
  こだま834号
  ชินโอซากะ
  25
  のぞみ
  のぞみ78号
  โตเกียว
  40
  ひかり
  ひかり500号
  โตเกียว
  44
  のぞみ
  のぞみ2号
  โตเกียว
  58
  のぞみ
  のぞみ80号
  โตเกียว
 • 8

 • 07
  のぞみ
  のぞみ82号
  โตเกียว
  10
  こだま
  こだま836号
  ชินโอซากะ
  20
  のぞみ
  のぞみ4号
  โตเกียว
  33
  のぞみ
  のぞみ84号
  โตเกียว
  46
  のぞみ
  のぞみ86号
  โตเกียว
  51
  さくら
  さくら540号
  ชินโอซากะ
  58
  のぞみ
  のぞみ6号
  โตเกียว
 • 9

 • 06
  のぞみ
  のぞみ88号
  โตเกียว
  15
  こだま
  こだま840号
  ชินโอซากะ
  20
  のぞみ
  のぞみ8号
  โตเกียว
  33
  みずほ
  みずほ600号
  ชินโอซากะ
  36
  ひかり
  ひかり504号
  โตเกียว
  43
  のぞみ
  のぞみ10号
  โตเกียว
  58
  のぞみ
  のぞみ12号
  โตเกียว
 • 10

 • 09
  こだま
  こだま842号
  ชินโอซากะ
  14
  さくら
  さくら542号
  ชินโอซากะ
  20
  のぞみ
  のぞみ14号
  โตเกียว
  36
  ひかり
  ひかり506号
  โตเกียว
  40
  のぞみ
  のぞみ90号
  โตเกียว
  58
  のぞみ
  のぞみ16号
  โตเกียว
 • 11

 • 14
  さくら
  さくら544号
  ชินโอซากะ
  20
  のぞみ
  のぞみ18号
  โตเกียว
  36
  ひかり
  ひかり508号
  โตเกียว
  40
  のぞみ
  のぞみ92号
  โตเกียว
  58
  のぞみ
  のぞみ20号
  โตเกียว
 • 12

 • 14
  さくら
  さくら546号
  ชินโอซากะ
  20
  のぞみ
  のぞみ22号
  โตเกียว
  33
  さくら
  さくら548号
  ชินโอซากะ
  36
  ひかり
  ひかり510号
  โตเกียว
  40
  のぞみ
  のぞみ94号
  โตเกียว
  58
  のぞみ
  のぞみ24号
  โตเกียว
 • 13

 • 14
  さくら
  さくら550号
  ชินโอซากะ
  20
  のぞみ
  のぞみ26号
  โตเกียว
  36
  ひかり
  ひかり512号
  โตเกียว
  40
  のぞみ
  のぞみ96号
  โตเกียว
  58
  のぞみ
  のぞみ28号
  โตเกียว
 • 14

 • 14
  さくら
  さくら552号
  ชินโอซากะ
  20
  のぞみ
  のぞみ30号
  โตเกียว
  36
  ひかり
  ひかり514号
  โตเกียว
  40
  のぞみ
  のぞみ98号
  โตเกียว
  58
  のぞみ
  のぞみ32号
  โตเกียว
 • 15

 • 14
  さくら
  さくら554号
  ชินโอซากะ
  20
  のぞみ
  のぞみ34号
  โตเกียว
  36
  ひかり
  ひかり516号
  โตเกียว
  40
  のぞみ
  のぞみ100号
  โตเกียว
  58
  のぞみ
  のぞみ36号
  โตเกียว
 • 16

 • 09
  こだま
  こだま854号
  ชินโอซากะ
  14
  さくら
  さくら556号
  ชินโอซากะ
  20
  のぞみ
  のぞみ38号
  โตเกียว
  36
  ひかり
  ひかり518号
  โตเกียว
  40
  のぞみ
  のぞみ40号
  โตเกียว
  52
  のぞみ
  のぞみ102号
  โตเกียว
  58
  のぞみ
  のぞみ42号
  โตเกียว
 • 17

 • 09
  こだま
  こだま856号
  ชินโอซากะ
  14
  さくら
  さくら558号
  ชินโอซากะ
  20
  のぞみ
  のぞみ44号
  โตเกียว
  33
  さくら
  さくら560号
  ชินโอซากะ
  36
  ひかり
  ひかり520号
  โตเกียว
  40
  のぞみ
  のぞみ46号
  โตเกียว
  52
  のぞみ
  のぞみ104号
  โตเกียว
  58
  のぞみ
  のぞみ48号
  โตเกียว
 • 18

 • 09
  こだま
  こだま858号
  ชินโอซากะ
  14
  さくら
  さくら562号
  ชินโอซากะ
  20
  のぞみ
  のぞみ50号
  โตเกียว
  33
  さくら
  さくら564号
  ชินโอซากะ
  36
  ひかり
  ひかり522号
  โตเกียว
  40
  のぞみ
  のぞみ52号
  โตเกียว
  58
  のぞみ
  のぞみ54号
  โตเกียว
 • 19

 • 09
  こだま
  こだま860号
  ชินโอซากะ
  14
  さくら
  さくら566号
  ชินโอซากะ
  20
  のぞみ
  のぞみ56号
  โตเกียว
  33
  さくら
  さくら568号
  ชินโอซากะ
  42
  のぞみ
  のぞみ58号
  โตเกียว
 • 20

 • 01
  のぞみ
  のぞみ60号
  โตเกียว
  05
  みずほ
  みずほ608号
  ชินโอซากะ
  08
  こだま
  こだま862号
  ชินโอซากะ
  20
  のぞみ
  のぞみ62号
  โตเกียว
  32
  さくら
  さくら570号
  ชินโอซากะ
  36
  のぞみ
  のぞみ64号
  โตเกียว
  53
  みずほ
  みずほ610号
  ชินโอซากะ
 • 21

 • 09
  こだま
  こだま866号
  ชินโอซากะ
  13
  のぞみ
  のぞみ270号
  นาโกย่า
  39
  こだま
  こだま868号
  ชินโอซากะ
  44
  のぞみ
  のぞみ272号
  นาโกย่า
 • 22

 • 05
  さくら
  さくら572号
  ชินโอซากะ
  18
  こだま
  こだま870号
  ชินโอซากะ
  41
  ひかり
  ひかり592号
  ชินโอซากะ
  48
  みずほ
  みずほ614号
  ชินโอซากะ