โอคายาม่า

JR山陽新幹線 สำหรับ ชินโอซากะ/โตเกียว

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 01
  โนโซมิ
  のぞみ70号
  โตเกียว
  05
  โคดาม่า
  こだま830号
  ชินโอซากะ
  18
  โนโซมิ
  のぞみ72号
  โตเกียว
  42
  โนโซมิ
  のぞみ74号
  โตเกียว
  45
  โคดาม่า
  こだま832号
  ชินโอซากะ
 • 7

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ76号
  โตเกียว
  14
  โคดาม่า
  こだま834号
  ชินโอซากะ
  25
  โนโซมิ
  のぞみ78号
  โตเกียว
  40
  ฮิการิ
  ひかり500号
  โตเกียว
  44
  โนโซมิ
  のぞみ2号
  โตเกียว
  58
  โนโซมิ
  のぞみ80号
  โตเกียว
 • 8

 • 07
  โนโซมิ
  のぞみ82号
  โตเกียว
  10
  โคดาม่า
  こだま836号
  ชินโอซากะ
  20
  โนโซมิ
  のぞみ4号
  โตเกียว
  33
  โนโซมิ
  のぞみ84号
  โตเกียว
  46
  โนโซมิ
  のぞみ86号
  โตเกียว
  51
  ซากุระ
  さくら540号
  ชินโอซากะ
  58
  โนโซมิ
  のぞみ6号
  โตเกียว
 • 9

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ88号
  โตเกียว
  15
  โคดาม่า
  こだま840号
  ชินโอซากะ
  20
  โนโซมิ
  のぞみ8号
  โตเกียว
  33
  มิซูโฮ
  みずほ600号
  ชินโอซากะ
  36
  ฮิการิ
  ひかり504号
  โตเกียว
  43
  โนโซมิ
  のぞみ10号
  โตเกียว
  58
  โนโซมิ
  のぞみ12号
  โตเกียว
 • 10

 • 09
  โคดาม่า
  こだま842号
  ชินโอซากะ
  14
  ซากุระ
  さくら542号
  ชินโอซากะ
  20
  โนโซมิ
  のぞみ14号
  โตเกียว
  36
  ฮิการิ
  ひかり506号
  โตเกียว
  40
  โนโซมิ
  のぞみ90号
  โตเกียว
  58
  โนโซมิ
  のぞみ16号
  โตเกียว
 • 11

 • 14
  ซากุระ
  さくら544号
  ชินโอซากะ
  20
  โนโซมิ
  のぞみ18号
  โตเกียว
  36
  ฮิการิ
  ひかり508号
  โตเกียว
  40
  โนโซมิ
  のぞみ92号
  โตเกียว
  58
  โนโซมิ
  のぞみ20号
  โตเกียว
 • 12

 • 14
  ซากุระ
  さくら546号
  ชินโอซากะ
  20
  โนโซมิ
  のぞみ22号
  โตเกียว
  33
  ซากุระ
  さくら548号
  ชินโอซากะ
  36
  ฮิการิ
  ひかり510号
  โตเกียว
  40
  โนโซมิ
  のぞみ94号
  โตเกียว
  58
  โนโซมิ
  のぞみ24号
  โตเกียว
 • 13

 • 14
  ซากุระ
  さくら550号
  ชินโอซากะ
  20
  โนโซมิ
  のぞみ26号
  โตเกียว
  36
  ฮิการิ
  ひかり512号
  โตเกียว
  40
  โนโซมิ
  のぞみ96号
  โตเกียว
  58
  โนโซมิ
  のぞみ28号
  โตเกียว
 • 14

 • 14
  ซากุระ
  さくら552号
  ชินโอซากะ
  20
  โนโซมิ
  のぞみ30号
  โตเกียว
  36
  ฮิการิ
  ひかり514号
  โตเกียว
  40
  โนโซมิ
  のぞみ98号
  โตเกียว
  58
  โนโซมิ
  のぞみ32号
  โตเกียว
 • 15

 • 14
  ซากุระ
  さくら554号
  ชินโอซากะ
  20
  โนโซมิ
  のぞみ34号
  โตเกียว
  36
  ฮิการิ
  ひかり516号
  โตเกียว
  40
  โนโซมิ
  のぞみ100号
  โตเกียว
  58
  โนโซมิ
  のぞみ36号
  โตเกียว
 • 16

 • 09
  โคดาม่า
  こだま854号
  ชินโอซากะ
  14
  ซากุระ
  さくら556号
  ชินโอซากะ
  20
  โนโซมิ
  のぞみ38号
  โตเกียว
  36
  ฮิการิ
  ひかり518号
  โตเกียว
  40
  โนโซมิ
  のぞみ40号
  โตเกียว
  52
  โนโซมิ
  のぞみ102号
  โตเกียว
  58
  โนโซมิ
  のぞみ42号
  โตเกียว
 • 17

 • 09
  โคดาม่า
  こだま856号
  ชินโอซากะ
  14
  ซากุระ
  さくら558号
  ชินโอซากะ
  20
  โนโซมิ
  のぞみ44号
  โตเกียว
  33
  ซากุระ
  さくら560号
  ชินโอซากะ
  36
  ฮิการิ
  ひかり520号
  โตเกียว
  40
  โนโซมิ
  のぞみ46号
  โตเกียว
  52
  โนโซมิ
  のぞみ104号
  โตเกียว
  58
  โนโซมิ
  のぞみ48号
  โตเกียว
 • 18

 • 09
  โคดาม่า
  こだま858号
  ชินโอซากะ
  14
  ซากุระ
  さくら562号
  ชินโอซากะ
  20
  โนโซมิ
  のぞみ50号
  โตเกียว
  33
  ซากุระ
  さくら564号
  ชินโอซากะ
  36
  ฮิการิ
  ひかり522号
  โตเกียว
  40
  โนโซมิ
  のぞみ52号
  โตเกียว
  58
  โนโซมิ
  のぞみ54号
  โตเกียว
 • 19

 • 09
  โคดาม่า
  こだま860号
  ชินโอซากะ
  14
  ซากุระ
  さくら566号
  ชินโอซากะ
  20
  โนโซมิ
  のぞみ56号
  โตเกียว
  33
  ซากุระ
  さくら568号
  ชินโอซากะ
  42
  โนโซมิ
  のぞみ58号
  โตเกียว
 • 20

 • 01
  โนโซมิ
  のぞみ60号
  โตเกียว
  05
  มิซูโฮ
  みずほ608号
  ชินโอซากะ
  08
  โคดาม่า
  こだま862号
  ชินโอซากะ
  20
  โนโซมิ
  のぞみ62号
  โตเกียว
  32
  ซากุระ
  さくら570号
  ชินโอซากะ
  36
  โนโซมิ
  のぞみ64号
  โตเกียว
  53
  มิซูโฮ
  みずほ610号
  ชินโอซากะ
 • 21

 • 09
  โคดาม่า
  こだま866号
  ชินโอซากะ
  13
  โนโซมิ
  のぞみ270号
  นาโกย่า
  39
  โคดาม่า
  こだま868号
  ชินโอซากะ
  44
  โนโซมิ
  のぞみ272号
  นาโกย่า
 • 22

 • 05
  ซากุระ
  さくら572号
  ชินโอซากะ
  18
  โคดาม่า
  こだま870号
  ชินโอซากะ
  41
  ฮิการิ
  ひかり592号
  ชินโอซากะ
  48
  มิซูโฮ
  みずほ614号
  ชินโอซากะ