โอคายาม่า

ไอโอะอิ (จังหวัดเฮียวโกะ)
ชินคุระชิกิ

JR山陽新幹線 สำหรับ ฮาคาตะ/คาโกชิม่าชูโอ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  6

 • 10
  โคดาม่า
  こだま831号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
  31
  โคดาม่า
  こだま833号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
  51
  มิซูโฮ
  みずほ601号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 7

 • 02
  ฮิการิ
  ひかり591号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
  15
  ซากุระ
  さくら541号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  19
  โคดาม่า
  こだま835号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
  39
  ซากุระ
  さくら543号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  50
  โคดาม่า
  こだま837号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
  56
  โนโซมิ
  のぞみ271号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 8

 • 09
  มิซูโฮ
  みずほ603号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  20
  โคดาม่า
  こだま839号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
  24
  ฮิการิ
  ひかり531号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  35
  มิซูโฮ
  みずほ605号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  42
  โนโซมิ
  のぞみ273号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  49
  โคดาม่า
  こだま841号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
  54
  ซากุระ
  さくら545号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 9

 • 04
  โนโซมิ
  のぞみ99号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  10
  โนโซมิ
  のぞみ1号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  14
  ฮิการิ
  ひかり533号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ3号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  42
  ซากุระ
  さくら547号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  47
  โนโซมิ
  のぞみ5号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  50
  โคดาม่า
  こだま843号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
  54
  ฮิการิ
  ひかり535号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 10

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ7号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  11
  ซากุระ
  さくら549号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ9号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  41
  มิซูโฮ
  みずほ607号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ11号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  50
  โคดาม่า
  こだま845号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 11

 • 03
  โนโซมิ
  のぞみ13号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  10
  ซากุระ
  さくら551号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  21
  โนโซมิ
  のぞみ61号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ15号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ17号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  50
  โคดาม่า
  こだま847号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 12

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ63号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  11
  ซากุระ
  さくら553号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ19号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ21号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  50
  โคดาม่า
  こだま849号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 13

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ65号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  11
  ซากุระ
  さくら555号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ23号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ25号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  50
  โคดาม่า
  こだま851号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 14

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ67号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  11
  ซากุระ
  さくら557号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ27号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ29号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  50
  โคดาม่า
  こだま853号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 15

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ69号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  11
  ซากุระ
  さくら559号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ31号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ33号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  50
  โคดาม่า
  こだま855号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 16

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ71号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  11
  ซากุระ
  さくら561号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ35号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  44
  มิซูโฮ
  みずほ609号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ37号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  50
  โคดาม่า
  こだま857号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 17

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ73号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  11
  ซากุระ
  さくら563号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ39号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  40
  มิซูโฮ
  みずほ611号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ41号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  50
  โคดาม่า
  こだま859号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 18

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ75号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  11
  ซากุระ
  さくら565号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ43号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  32
  ซากุระ
  さくら567号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ45号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  50
  โคดาม่า
  こだま861号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 19

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ77号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  11
  ซากุระ
  さくら569号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  27
  โนโซมิ
  のぞみ47号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
  32
  โคดาม่า
  こだま863号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  44
  มิซูโฮ
  みずほ613号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ49号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  50
  โคดาม่า
  こだま865号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 20

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ51号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  11
  ซากุระ
  さくら571号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ53号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  40
  มิซูโฮ
  みずほ615号
  คาโกชิม่าชูโอ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  48
  โนโซมิ
  のぞみ55号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  50
  โคดาม่า
  こだま867号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
 • 21

 • 06
  โนโซมิ
  のぞみ79号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  11
  ซากุระ
  さくら573号
  คุมาโมโตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  26
  โนโซมิ
  のぞみ57号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  47
  โคดาม่า
  こだま869号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  51
  โนโซมิ
  のぞみ81号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 22

 • 09
  โนโซมิ
  のぞみ59号
  ฮาคาตะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  27
  โนโซมิ
  のぞみ83号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
  35
  โคดาม่า
  こだま873号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 21番ホーム
  57
  โนโซมิ
  のぞみ87号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
 • 23

 • 03
  โคดาม่า
  こだま875号
  มิฮาระ
  ชานชาลา: 21番ホーム
  14
  โนโซมิ
  のぞみ89号
  ฮิโระชิมะ
  ชานชาลา: 22番ホーム
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-02-28 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป