โอจิ

JR วากายามะเส้น สำหรับ ทากาตะ (จังหวัดนาระ)/ซากุระอิ (จังหวัดนาระ)

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 快速 区間快速
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations