โยโกฮาม่า

สายหลักเคกีว สำหรับ โยโกซูกะชูโอ/มิอูระไคกัน

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通 特急 AP急行 快特
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 05
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  20
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  34
  普通
  京急本線
  เกย์คิวคุริฮามะ
  41
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  45
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 6

 • 00
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  06
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  09
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  19
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  23
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  28
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  31
  普通
  京急本線
  เกย์คิวคุริฮามะ
  36
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  42
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  46
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  52
  普通
  京急本線
  เกย์คิวคุริฮามะ
  59
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
 • 7

 • 02
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  06
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  10
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  15
  特急
  京急本線特急
  อุระกะ
  18
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  21
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  25
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  28
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  31
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  36
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  41
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  45
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  49
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  52
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  55
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  59
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
 • 8

 • 02
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  05
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  07
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  11
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  普通
  京急本線
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  19
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  21
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  24
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  27
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  29
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  32
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  35
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  37
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  40
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  44
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  46
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  54
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  56
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  59
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
 • 9

 • 02
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  05
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  07
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  09
  普通
  京急本線
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  12
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  16
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  19
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  21
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  28
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  30
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  32
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  37
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  39
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  41
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  46
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  48
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  51
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  56
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  58
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 10

 • 01
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  04
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  07
  普通
  京急本線
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  10
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  15
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  17
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  21
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  25
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  28
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  33
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  39
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  42
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  45
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  48
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  52
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  55
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  58
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 11

 • 02
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  05
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  09
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  13
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  18
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  20
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  27
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  29
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  33
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  38
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  41
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  46
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  48
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  53
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  59
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
 • 12

 • 06
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  08
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  12
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  19
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  26
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  28
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  32
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  39
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  46
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  48
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  52
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  59
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
 • 13

 • 06
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  08
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  12
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  19
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  26
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  28
  普通
  京急本線
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  32
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  39
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  46
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  48
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  52
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  59
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
 • 14

 • 06
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  08
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  12
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  19
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  26
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  28
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  32
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  39
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  46
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  48
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  52
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  59
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
 • 15

 • 06
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  08
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  12
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  19
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  26
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  28
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  32
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  39
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  46
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  48
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  52
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  58
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 16

 • 00
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  05
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  08
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  12
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  普通
  京急本線
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  18
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  21
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  25
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  27
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  30
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  34
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  39
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  42
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  44
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  48
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  51
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  54
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  58
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 17

 • 01
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  03
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  08
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  10
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  13
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  16
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  19
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  22
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  25
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  27
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  31
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  34
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  37
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  40
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  42
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  45
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  48
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  51
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  54
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  57
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  59
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 18

 • 02
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  04
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  07
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  09
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  12
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  14
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  17
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  19
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  21
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  24
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  27
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  29
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  32
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  34
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  37
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  39
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  42
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  44
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  47
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  49
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  52
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  54
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  57
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  59
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 19

 • 02
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  04
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  07
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  09
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  14
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  17
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  19
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  21
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  24
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  27
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  29
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  34
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  36
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  39
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  41
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  44
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  46
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  48
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  54
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  57
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  59
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 20

 • 01
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  04
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  06
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  11
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  14
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  17
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  21
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  23
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  27
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  32
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  35
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  37
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  40
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  42
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  46
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  51
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  54
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  56
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  59
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
 • 21

 • 01
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  05
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  11
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  13
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  16
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  19
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  21
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  25
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  31
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  34
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  37
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  41
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  44
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  47
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  50
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  52
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  55
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
 • 22

 • 00
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  02
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  06
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  09
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  12
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  15
  普通
  京急本線
  โฮริโนะอุจิ
  20
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  24
  特急
  京急本線特急
  อุระกะ
  26
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  30
  快特
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  34
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  39
  特急
  京急本線特急
  สูชิ‧ฮายามะ
  42
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  45
  特急
  京急本線特急
  อุระกะ
  48
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  53
  快特
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  56
  普通
  京急本線
  อุระกะ
 • 23

 • 03
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  05
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  09
  特急
  京急本線特急
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  14
  特急
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  18
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  24
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  27
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  31
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  38
  特急
  京急本線特急
  มิอูระไคกัน
  41
  普通
  京急本線
  สูชิ‧ฮายามะ
  47
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  50
  普通
  京急本線
  อุระกะ
  56
  特急
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
 • 0

 • 00
  普通
  京急本線
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  04
  AP急行
  京急本線エアポート急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  09
  特急
  京急本線特急
  สูชิ‧ฮายามะ
  18
  普通
  京急本線
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  25
  特急
  京急本線特急
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  28
  普通
  京急本線
  คามิโอโอะกะ