โยโกฮาม่า

สายหลักเคกีว สำหรับ โยโกซูกะชูโอ/มิอูระไคกัน

opposite direction ฝั่งตรงข้าม
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  22
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  33
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  41
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
 • 6

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  06
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  17
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  33
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  37
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
 • 7

 • 04
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  07
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  13
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  19
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  24
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  47
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  49
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  59
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
 • 8

 • 01
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  05
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  11
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  22
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  31
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  42
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  49
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  51
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  54
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
 • 9

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  02
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  09
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  12
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  20
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  22
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  29
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  31
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  40
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  43
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  49
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  53
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
 • 10

 • 03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  07
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  10
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  18
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  21
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  26
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  34
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  36
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  40
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  46
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  54
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  56
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
 • 11

 • 00
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  06
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  14
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  16
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  20
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  26
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  39
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  46
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  59
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
 • 12

 • 06
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  19
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
  26
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  39
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  46
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  59
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
 • 13

 • 06
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  19
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  26
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  39
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  46
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  59
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
 • 14

 • 06
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  19
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  26
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  39
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  46
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  59
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
 • 15

 • 06
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  19
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  26
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  39
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  46
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  59
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
 • 16

 • 06
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  19
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  26
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  39
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  46
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  59
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  เกย์คิวคุริฮามะ
 • 17

 • 06
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  19
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  26
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  39
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  46
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  59
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
 • 18

 • 06
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  19
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  26
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  39
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  46
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  59
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
 • 19

 • 06
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  19
  ด่วนด่วน
  京急本線快特
  มิซากิกุจิ
  26
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  สูชิ‧ฮายามะ
  33
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  48
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
 • 20

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  05
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  08
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  28
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  35
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  48
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  55
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
 • 21

 • 02
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  05
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  08
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  12
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  21
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  28
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  32
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  42
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  45
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  48
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  52
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  56
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
 • 22

 • 00
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  04
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  09
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  15
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  18
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  20
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  23
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  29
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  32
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  สูชิ‧ฮายามะ
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  สูชิ‧ฮายามะ
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิอูระไคกัน
  48
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
 • 23

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  10
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิซากิกุจิ
  16
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  สูชิ‧ฮายามะ
  21
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  27
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
  31
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  37
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  มิอูระไคกัน
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  46
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  อุระกะ
  49
  รถไฟด่วน
  京急本線急行
  สูชิ‧ฮายามะ
  55
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  เกย์คิวคุริฮามะ
 • 0

 • 01
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  11
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  22
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京急本線特急
  คานาซาวะบูนโกะ(รถบัส)
  25
  รถไฟธรรมดา
  สายหลักเคกีว
  คามิโอโอะกะ