โยโกกาวะ (จังหวัดกุนมะ)

JR สายหลักชินเอ็สึ(แหลมทากาซากิ-โยโกกาวะ) สำหรับ ทาคาซากิ

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 普通
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations