โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)

โตเกียวเมโทร สายฮันโซมง สำหรับ ชิบูย่า

กรองรถไฟ :  ทั้งหมด 各駅停車 急行 準急
37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations