โอะเชียเกะ (โตเกียวสกายทรี)

เคเซฮิกิฟุเนะ

เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ สำหรับ อาโอโตะ/สนามบินนาริตะ

37 คลิกที่เวลาเพื่อดูสถานีหยุด click on the time to see the stop stations

  5

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  24
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  46
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
 • 6

 • 07
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  11
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  14
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  21
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  32
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  39
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
 • 7

 • 01
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  03
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  06
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  11
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  22
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  29
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  32
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  36
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  39
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  42
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  52
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  57
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
 • 8

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  10
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  12
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  16
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  20
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  22
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  25
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  33
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  35
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  38
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  41
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  44
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  49
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  52
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  55
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  57
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
 • 9

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  02
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  16
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  25
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  30
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  32
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  41
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  46
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  49
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  52
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  55
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
 • 10

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  13
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  22
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  27
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  29
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  34
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  43
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  อาโอโตะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  53
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
 • 11

 • 04
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  13
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  33
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  44
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  53
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
 • 12

 • 03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  13
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  24
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  33
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  53
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
 • 13

 • 04
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  13
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  33
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  44
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  53
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
 • 14

 • 03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  13
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  24
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  33
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  43
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซทาคาซาโกะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  53
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
 • 15

 • 04
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  13
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  17
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  อาโอโตะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  33
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  44
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  46
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  53
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  57
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
 • 16

 • 03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  อาโอโตะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  12
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  17
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  22
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  27
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  30
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  35
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  52
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  56
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
 • 17

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  11
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  14
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  19
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  22
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  27
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  30
  ด่วนด่วน
  京成押上線快特
  สนามบินนาริตะ
  35
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  สนามบินนาริตะ
  43
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  48
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  51
  ด่วนด่วน
  京成押上線快特
  เคเซนาริตะ
  53
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  57
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
 • 18

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  03
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  สนามบินนาริตะ
  06
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  10
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  13
  ด่วนด่วน
  京成押上線快特
  เคเซนาริตะ
  16
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  21
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  ชิบะยามะชิโยดะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  31
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  34
  ด่วนด่วน
  京成押上線快特
  สนามบินนาริตะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  41
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  44
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  สนามบินนาริตะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  51
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  54
  ด่วนด่วน
  京成押上線快特
  ชิบะยามะชิโยดะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
 • 19

 • 02
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  06
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซนาริตะ
  10
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  14
  ด่วนด่วน
  京成押上線快特
  สนามบินนาริตะ
  18
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  23
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซนาริตะ
  25
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  30
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  36
  ด่วนด่วน
  京成押上線快特
  สนามบินนาริตะ
  37
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  41
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  46
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซนาริตะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  54
  ด่วนด่วน
  京成押上線快特
  ชิบะยามะชิโยดะ
  59
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
 • 20

 • 05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  สนามบินนาริตะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  15
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  เคเซซากุระ
  18
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  24
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  สนามบินนาริตะ
  26
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  32
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  36
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  อินบะนิฮนอิได
  39
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  45
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  ชิบะยามะชิโยดะ
  48
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  54
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  เคเซนาริตะ
  57
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
 • 21

 • 00
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  05
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  สนามบินนาริตะ
  08
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  12
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  16
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซนาริตะ
  22
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  26
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  อินบะนิฮนอิได
  32
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  39
  รถไฟด่วนพิเศษ
  京成押上線特急
  เคเซนาริตะ
  40
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  45
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  49
  通勤特急
  京成押上線通勤特急
  สนามบินนาริตะ
  56
  AC特急
  京成押上線アクセス特急
  สนามบินนาริตะ
  58
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
 • 22

 • 05
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  เคเซนาริตะ
  07
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  13
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  17
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  26
  通勤特急
  京成押上線通勤特急
  สนามบินนาริตะ
  28
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  34
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  40
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  สนามบินนาริตะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  51
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
 • 23

 • 01
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  โซโกะซันโด
  03
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อาโอโตะ
  09
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  18
  รถไฟเร็ว
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะรถไฟเร็ว
  เคเซนาริตะ
  19
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
  29
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  36
  ด่วนด่วน
  京成押上線快特
  เคเซนาริตะ
  42
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  47
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินไซมากิโนะฮาระ
  59
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  อินบะนิฮนอิได
 • 0

 • 13
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
  27
  รถไฟธรรมดา
  เคอิเซอิสายโอะเชียเกะ
  เคเซทาคาซาโกะ
เนื้อหาของตารางเวลา 2024-04-16 ในปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจาก Kotsu Shimbun การแก้ไขตารางเวลาจะดำเนินการทั่วประเทศญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2024 โปรดทราบว่าเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ค
close

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีประโยชน์หรือไม่?

bad

ไร้ประโยชน์

normal

เนื้อหาไม่เพียงพอ

good

มีประโยชน์

ขอบคุณสำหรับการตอบกลับครับ/ค่ะ พวกเราจะพยายามปรับปรุงคุณภาพต่อไป